Kolostor

 A kolostor vagy rendház olyan összetartozó épületcsoport,amelyben valamely szerzetesrend tagjai állandóan együtt élnek.

A név eredete


A középkorban a szerzetesek épületeit monostor megjelölés mellett a klastrom szóval is illeték.A monosor a görög monasztérion(remetelak)szóbol kialakult latin monasterium átvétele,a klastrom a latin claustrum(retesz,lakat,erőd,végvár)szóbol alakult ki.A középkori latinban a claustrum monaterii a rendház a laikusok elől elzárt belső része volt, majd a claustrum rendház értelemben önállóult.Mára eltűnt, a kolostor szó teljesen kiszorította.Ezt a szót a nyelvújítók hozták létre(1784-ben)a klastrom régies és tájnyelvi kalastorom névváltozatának lerövidítésével.Eredeti alakja(kalastor)az akkor még azonos jelentésű monostor hangalakjához igazodott.A rendház kifejezés még újabb keletű:a 19.században alakult ki.

A "kolostor" és "monostor" kifejezéseket mindmáig többnyire szinonímaként használják,de jelentésük elkezdett különválni.A monostor inkább a monasztikus rendek templommal egybeépített,kötött rendszerű telepét jelenti- az ilyen telepek a rend tagjainak minden élet-, hit- és gazdasági funkcióját(szállás,étkezés,ima,önellátó ipar,gazdálkodás)kiszolgálják.A kolostor viszont inkább csak a szerzetesek szállásépülete,amihez templom is csatlakozhat(nem fontos egybe építeni),de nincs komplett kiszolgáló egysége.Rendháznak vagy székháznak álltalában a kolostorhoz,ill monostorhoz tartozó,de más településen lévő szerzetesházat nevezik,így például a győri bencés rendház, ill székház Pannonhalmához tartozik.

 


Kolostor

kolostor vagy rendház olyan, összetartozó épületcsoport, amelyben valamely szerzetesrend tagjai állandóan együtt élnek.

A név eredete 


A középkorban a szerzetesek épületeit monostor megjelölés mellett a klastrom szóval is illették.A monostor a görög monaszrérion (remetelak) szóbol kialakult latin monasterium átvétele, a klastrom a latin claustrum (retesz,lakat,erőd,végvár) szóbol alakult ki.A középkori latinban a claustrum monasterii a rendház laikusok elöl elzárt belső része volt, majd a claustrum rendház értelemben önállosult.Mára eltünt, a kolostor szó teljesen kiszorította.Ezt a szót a nyelvújítók hozták létre (1784-ben) a klastrom régies és tájnyelvi kalastorom névváltozatának lerövidítésével. Eredeti alakja (kalastor) az akkor még azonos jelentésű monostor hangalakjához igazodott.A rendház kifejezés még újabb keletű:a 19. században alakult ki.

A "kolostor" és "monostor" kifejezéseket mindmáig többnyire szinonímaként használják,de jelentésük elkezdett különválni. A monostor inkább a monasztikus rendek templommal egybeépitett,kötött rendszerű telepét jelenti - az ilyen telepek a rend tagjainak minden élet-, hit- és gazdasági funkcióját (szállás,étkezés,ima,önellátó ipar,gazdálkodás) kiszolgálják.A kolostor viszont inkább csak a szerzetesek szállásépülete, amihez templom is csatlakozhat (nem fontos egybeépíteni),de nincs komplett kiszolgáló egysége.Rendháznak vagy székháznak élltalában a kolostorhoz ,ill monostorhoz tartozó,de más talapülésen lévő szerzetesházat nevezik,így például a győri bencés rendház,ill székház Pannonhalmához tartozik.

 


[1] 
 
Welcome to Infovip