Belépés
Neved:
Jelszavad:
Megjegyez:
Ip cím ellenőrzés:
Belépés facebookal :


Jogi nyilatkozat, kötelezettségek , tájékoztató / ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ !


 
Adatvédelmi tájékoztató:

A www.infovip.hu nem vállal felelősséget semmilyen kárért, különösen nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen avagy közvetett, járulékos illetve másodlagos károkért, amelyek a felhasználó oldalain, illetve profilján található információkból fakadnak, vagy egyéb esetleges adatvesztés miatti károkért, függetlenül attól, hogy az ilyen károk, szerződésből, polgári peres vagy nem peres eljárásból származnak, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

A www.infovip.hu oldal üzemeltetője ill. szolgáltatója fenntartja a jogot az oldal szabályzatának, feltételeinek egyoldalú módosítására a Felhasználók előzetes hozzájárulása nélkül.

A www.infovip.hu magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldal szolgáltatással kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatvédelmi tájékoztató


A www.infovip.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
* 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
* 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatvédelmi tájékoztató

1) A www.infovip.hu-n használt felhasználói név lefoglalása regisztráció útján lehetséges. Regisztrációkor meg kell adni a felhasználói nevet és jelszót, az e-mail címet, és további lehetséges opciók közül lehet választani (valódi nevet, születési dátumot, nemet, lakhely, egyéb statisztikai adatok) , amelyek láthatóságáról az (érintett dönt). Fentieken felül lehetőség van profil kép, feltöltésére és albumok létrehozására is. A megadott e-mail címre alkalmanként a szolgáltató a www.infovip.hu-val, és a felhasználóval kapcsolatos technikai és személyes automatikus ( értesitő ) jellegű üzeneteket küld. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer biztonságos, folyamatos működéséhez elengedhetetlen.

2) Az infovip portál a felhasználói számítógépének egyes adatait köztük ip címét is a felhasználó látogatása során statisztika és adminisztráció (biztonság) céljából rögzíti. Az infovip ezeket az adatokat kizárólag statisztikai, és adminisztrációs célokra használja, amelyekhez kizárólag csak az oldal üzemeltetői férnek hozzá. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon cookie elhelyezéről. A felhasználó a böngészőjében a cookie-k tárolását bármikor letilthatja.

3) A regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, és a felhasználó hozzájárulását igényli.

4) A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele az oldal különböző szolgáltatásain keresztül lehetséges . A felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül.

5) A regisztrált adatokhoz az oldal üzemeltetői, rendszergazdái, a portál ügyfélszolgálata, illetve publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át.
Ez természetesen nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

6) A regisztráció során a felhasználó jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul az infovip portál által történő személyes adatai kezeléséhez.

7) Az adatok megőrzésére és védelmére minden rendelkezésünkre álló eszközt és alkalmazást a legjobb tudásunk szerint alkalmazzuk, azonban ennek ellenére fennáll a lehetősége, hogy az adatokhoz jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (különböző támadások esetén) .

8) A felhasználóra vonatkozó jogok és kötelességek -> Lásd Felhasználási feltétlek

9) A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a contact@infovip.hu címen kell kérvényeznie. A szolgáltató az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok már nem állíthatóak helyre, csupán a felhasználó azonosítójának lefoglalt neve marad meg az adatbázisban, illetve igényelheti annak megváltoztatását egy általánosan elnevezett sorszámozott törölt azonosítóra.

A weboldal üzemeltetője és szolgáltatója minden jogot fenntart az oldal szabályos működésére.


Kapcsolat: contact@infovip.hu

 


Minden jog fenntartva!

 
Welcome to Infovip